Algemene informatie

Algemene informatie

Naam Stichting     Stichting Kinderen van de voedselbank/KvdV-Nederland

Adres                      De Overmaat 36, 6831 AH Arnhem

Tel:                           0488- 412714.

RSIN Nummer        8531.90.240

KvK nummer          Arnhem 58806024

KVK gegevens.       Klik hier

Rekening nr.            NL17 RBRB 0845 2512 28    

Persoonsgegevens

Oprichtster / Directrice Mirella Mulder
Bestuur / Voorzitter Maurice van der Ven
Persvoorlichter J. Woldberg
Secretaris- Mevr. C. de Hommel
Penningmeester J. den Hartigh
Bestuurslid J.H.A.M. Woldberg

Sichting Kinderen van de Voedselbank is het goede doel tegen kinderarmoede in Nederland.

Steun ons project, sponsor ons met leuke spulletjes voor kinderen, doe evt een schenking en doneer geld voor een leuk dagje uit of voor mooie verjaardag boxen voor deze kinderen.

U doet er een hoop goeds mee, en bezorgt een kind die het echt verdient,  weer eens een hele leuke dag.

Benieuwd wat u voor deze kinderen kunt betekenen?

Doelen van onze stichting

 De stichting heeft met behulp van haar daartoe bestemd vermogen ten doel: 

-Het bestrijden van kinderarmoede in Nederland.

-Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste  zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

-De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verspreiden van goederen.

-De stichting kan haar doel ook trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg ten goede komen aan de vermelde doelstelling van de stichting.

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.